Omställning under pandemin

Restriktioner och ändrade förutsättningar i världen innebar även nya förutsättningar för Operation Smiles verksamhet. Under pandemin föddes nya, kreativa lösningar och satsningar riktades om i syfte att hjälpa och stärka våra patienter.

Anpassade insatser

Pandemin har varit en svår tid för alla, inte minst för våra patienter som redan är utsatta och sårbara. Våra större uppdrag med internationella volontärer pausades och vi behövde hitta andra sätt att hjälpa våra patienter. Vi fick lyfta blicken, vara kreativa och flexibla och anpassa våra insatser. Ett sätt var att utnyttja möjligheten med digitala patientmöten, ett annat att förse lokala sjukhus med respiratorer och personal med ansiktsmasker och handsprit. 

Omställningen gjorde att vi kunde fortsätta med vårt viktiga arbete, pandemin till trots. Här kan du läsa mer om några av de områden vi satsat på under pandemin.

Utökad satsning på näring

I flera av våra länder lever många människor på svältgränsen och vi träffar ofta undernärda barn i behov av operation. För att de ska bli starka nog att klara av en operation och återhämta sig snabbt delar vi ut näringskrämer till de minsta och matpaket till deras familjer. Det gör vi även under normala år genom vårt näringsprogram.

Under året som gått har vi utökat näringsprogrammet, bland annat på Madagaskar och i Ghana där behovet är stort. Vi har satsat särskilt mycket på att söka upp familjer som har det svårt – och som drabbats hårt av pandemin – för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att vara starka och friska när vi är tillbaka i operationssalarna igen. 

Digital språkträning

Digital språkträning har visat sig fungera mycket väl för både patienter och logopeder.

För barn som föds med gomspalt är det ofta svårt att göra sig förstådda. Språkträning är helt avgörande för deras utveckling och en mycket viktig del av vården. Före pandemin brukade barnen träffa logopeder på våra kliniker, men när vi tvingades stänga dem föddes en ny idé. Vi lanserade ett innovativt projekt med digital språkträning som har visat sig vara väldigt lyckat. Språkträningen anpassas efter barnets ålder och kan innehålla övningar, lekar och sånger. Vi planerar att fortsätta med digitala språkträningar på olika plattformar även efter pandemin. 

Onlinebaserade utbildningar

Fortbildning över landsgränserna i ny, coronoasäker tappning.

Vid varje uppdrag tar vi tillfället i akt att utbilda och fortbilda lokal sjukvårdspersonal. Det är viktigt för oss att föra kunskaper vidare för att den lokala sjukvården på sikt ska kunna ta hand om de barn som föds med spalt varje år. När våra volontärer åker ut på uppdrag går lokal personal bredvid för att lära sig av volontärerna. Under normala omständigheter genomför vi också särskilda utbildningsuppdrag. Vi har kunnat fortsätta med våra utbildningar under året som gått, men flyttat över dem till digitala kanaler i stället.