Omställning under pandemin

Restriktioner och ändrade förutsättningar i världen innebar även nya förutsättningar för Operation Smiles verksamhet. Under pandemin föddes nya, kreativa lösningar och satsningar riktades om i syfte att hjälpa och stärka våra patienter.

Anpassade insatser

Pandemin har varit en svår tid för alla, inte minst för våra patienter som redan är utsatta och sårbara. Våra större uppdrag med internationella volontärer pausades och vi behövde hitta andra sätt att hjälpa våra patienter. Vi fick lyfta blicken, vara kreativa och flexibla och anpassa våra insatser. Ett sätt var att utnyttja möjligheten med digitala patientmöten, ett annat att förse lokala sjukhus med respiratorer och personal med ansiktsmasker och handsprit. 

Omställningen gjorde att vi kunde fortsätta med vårt viktiga arbete, pandemin till trots. Här kan du läsa mer om några av de områden vi satsat på under pandemin.

Utökad satsning på nutrition

En av de största farorna för ett barn som föds med läpp-käk-gomspalt är undernäring. Att födas med spalt kan innebära stora svårigheter att suga och amma, vilket kan få livshotande konsekvenser. Det hindrar oss också från att utföra operationer då riskerna med att söva ett undernärt barn är för stora.

Vi satsar alltmer på nutritionsinsatser globalt och för att vi ska kunna erbjuda de här barnen en operation har vi skapat en väl fungerande modell som går ut på att fånga upp barnen, förse dem med näring samt ge dem regelbunden invägning och uppföljning. Så snart de är starka nog kan de få en operation. Samtidigt lär vi föräldrarna om näring och hygien och hur de bäst kan mata sina barn för att få upp dem i vikt. Vår modell är redan i gång i 22 av våra programländer och målsättningen är att den ska implementeras i samtliga 35 länder.

Utbildning inom plastikkirurgi

De två ursprungliga plastikkirurgerna i Rwanda flankerade av nästa generations plastikkirurger. Foto: Jörgen Hildebrandt.

Med stöd från Postkodlotteriet har vi stöttat utvecklingen av en plastikkirurgisk utbildning i Rwanda. Under året kunde vi fira att vårt utbildningsprogram, som inte tidigare haft en motsvarighet i landet, blivit godkänt av den rwandiska regeringen och upptagen i det nationella utbildningssystemet. Utbildningens tre första studenter var på plats i Sverige under maj månad för utbyten med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det blev starten på ett långsiktigt samarbete som kommer att innebära ett nära utbyte mellan lärosätena i många år framöver.

Vi har inte bara kunnat öka kapaciteten i Rwanda med en plastikkirurgisk enhet på ett av universitetssjukhusen i landet, vi har också kunnat sjösätta ett utbildningsprogram för Afrika söder om Sahara. Genom programmet kommer 15 läkarstudenter att få sin specialistutbildning under de nästkommande fem åren.

Logopediprojekt i Ghana

Förra året tilldelades vi 14,9 miljoner kronor vid den årliga utdelningen av Postkodlotteriets Drömfond. Det gjorde det möjligt för oss att under året starta upp ett fyraårigt projekt i Ghana som ska säkra den logopediska vården framöver och börja stötta tusentals barn med talsvårigheter. Det handlar inte bara om barn med läpp-käk-gomspalt, utan också barn med funktionsnedsättningar, Downs syndrom och autism.

I maj höll svenska och internationella volontärer en första utbildning för Ghanas inhemska logopeder, och under året har två regionala talkliniker etablerats och utrustats. Nästa steg är att börja rulla ut med mobila kliniker till patienter som bor för långt bort från befintlig vård. Klinikerna på hjul har ännu inte börjat rulla, men utrustningen av dem är i gång.